• Cordless Impact Wrench Mollar / MLR- CIW20350

  Cordless Tools
  • - V/ Hz : 20V/50Hz
  • - Battery : 20V/4.0 Ah Li-on
  • - Max. Torque :380N.m
  • - Rpm : 0-4200/ 0-3600r/min
  • - Sock Bit : 17, 19, 21, 22mm
  • - Weight : 1,5k
  • - Dimesosion : 175 x 70 x 240mm
  • - 2pcs battery
     
 • Cordless Impact Wrench Mollar / MLR- CIW20750

  Cordless Tools
  • - V/ Hz : 20V/50Hz
  • - Battery : 20V/4.0 Ah Li-on
  • - Max. Torque :750N.m
  • - Rpm : 0-7500/ 0-6000r/min
  • - Sock Bit : 17, 19, 21, 22,24,27 mm
  • - Weight : 2,5 kg
  • - Dimesosion : 195 x 77 x 272mm
  • - 1pcs battery
    https://youtu.be/Mq2gP20bFnI
 • ᴄᴏʀᴅʟᴇꜱꜱ ɪᴍᴘᴀᴄᴛ ᴡʀᴇɴᴄʜ xᴇɴᴏɴ xɴ-ᴄᴅɪᴡ1845

  Cordless Impact Wrench
  • - V / Hz    : 18V / 50Hz
  • - Max. Torque : 380 Nm
  • - Baterry : Li-ion 18V/ 3.0 Ah
  • - No Load Speed : 0 - 4200 Rpm
  • - Rated Impact : 0 - 3600 Rpm
  • - Sock Bit   : 17, 19, 21, 22mm
  • - Weight  : 1.5Kg
  • - Dimensi  : 175x 70 x 240 mm
  • - 2pcs Battery
  Dibawah adalah video mengenai Cordless Impact Wrench Xenon ; https://www.youtube.com/watch?v=Fb0hEVForN8
 • CORDLESS JIGSAW XENON XN-CDJS1845

  Cordless Jigsaw Tools
  • - V / Hz : 18V / 50Hz
  • - Max. Cutting    : 65mm (wood) & 8mm (Steel)
  • - Baterry    : Li-ion 18V/ 1.5 Ah
  • - Rpm         : 0 - 2900r/min
  • - Weight       : 1.8Kg
  • - Dimensi     : 230x 70 x 210 mm
  • - No Varible speed
  • - 2pcs Battery
   
 • CORDLESS MINI CHAINSAW 4" XENON XN-CDMCS1845

  Cordless Chainsaw
  • - V / Hz : 18V / 50Hz
  • - Max. Torque : 380 Nm
  • - Baterry : Li-ion 18V/ 1.5 Ah
  • - No Load Speed : 0 - 500 Rpm
  • - Speed Off Saw : 6m/s
  • - Weight : 1.2Kg
  • - Dimensi : 120x 110 x 360 mm
  • - 2pcs Battery
  Dibawah adalah video mengenai Cordless Mini Chainsaw Xenon ; https://www.youtube.com/watch?v=QHYbJEz57pg&t=9s
 • Cordless Mini Grinder Mollar / MLR- CMG12125A

  Cordless Tools
  • - V/ Hz      : 12V/50Hz
  • - Battery    : 12V/2.0 Ah Li-on
  • - Chuck Size   : 0,8 - 3,2 mm
  • - Rpm : 0-2000/ 0-22000r/min
  • - Weight     :  500g
  • - Dimesosion : 245 x 50 x 50mm
  • - 2pcs battery
  Dibawah Adalah Video Mengenai Cordless Mini Grinder Mollar / CMG12125A ; https://www.youtube.com/watch?v=WQFEnvSy3EM
 • CORDLESS POLISHER 5" XENON XN-CDP125

  Cordless Polish Tools
  • - V / Hz : 12V / 50Hz
  • - Baterry : Li-ion 12V/ 1.5 Ah
  • - Rpm : 0 - 2500 ~ 0-7500r/min
  • - Diamter Pad, Disc, Wool : 125mm (5")
  • - Weight : 1Kg
  • - Dimensi : 150x 55 x 215 mm
  • - 2pcs Battery
  Dibawah adalah video mengenai Cordless Polisher Xenon ; https://www.youtube.com/watch?v=CWSMa_oVXgI
 • CORDLESS RECIPROCATING SAW XENON XN-CDRS1845

  Cordless Reciprocatingsaw  Tools
  • - V / Hz : 18V / 50Hz
  • - Baterry : Li-ion 18V/ 1.5 Ah
  • - Rpm : 0 - 3000r/min
  • - Diamter Pad, Disc, Wool : 125mm (5")
  •  - Reciprocating stroke : 20mm)
  • - Weight : 2,7Kg
  • - Dimensi : 160x 85 x 300 mm
  • - Saw 6TPI - 150mm (wood)
  •    Saw 6TPI - 195mm (wood)
  •    Saw 10TPI - 150mm (wood)
  •    Saw 18TPI - 150mm (metal)
  • - 2pcs Battery
  Dibawah adalah video mengenai Cordless Reciprocating Xenon ; https://www.youtube.com/watch?v=IafLJOuCV5w
 • Cordless Spray Gun Mollar / MLR- CSG451

  Cordless Tools
  • - V/ Hz    : 20V/50Hz
  • - Battery    : 20V/2.0 Ah Li-on
  • - Paint Cup   : 1000ml
  • - Max. Flow    : 600ml/mi
  • - Nozzle    : 1,8mm
  • - Weight    : 1,5kg
  • - Dimesosion    : 290 x 120 x 300mm
  • - 1pcs battery
  Dibawah Adalah Video Mengenai Cordless Spray Gun Mollar / CSG451 ; https://www.youtube.com/watch?v=qyUPgeujvVQ
 • Cordless Vibrator & Suction Cup Mollar / MLR- CSVC12600

  Cordless Tools
  • - V/ Hz      : 12V/150Hz
  • - Battery    : 12V/4.0 Ah Li-on
  • - Weight    : 1,4kg
  • - Dimesosion   : 340 x 135 x 120mm
  • - Applicable Tile   : 30-120cm
  • - 2pcs battery
   
 • DIGITAL CLAMP METER XENON XN-266

  Digital Clamp Meter Tools
  • - Max. Display  : 3.5 digit LCD
  • - Polarity  : Automatic & Indicated Minus
  • - Measure Method  : double integraf A/D
  •                                      Switch implement
  • - Sampling Speed   : 2 time per second
  • - Overload indication  : "1" is displayed
  • - Operating temperature  : 0°C to 40°C<80%RH
  • - Stroage temperature   : -10°C to 40°C<80%RH
  • - Battery Type : 9V NEDA 1640 or 6F22
  • - Weight : 240g
  • - Dimension : 230 x68 x 37 mm
 • ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴍᴜʟᴛɪ ᴍᴇᴛᴇʀ xᴇɴᴏɴ xɴ-205

  Multi meter
  • Display : 3.5 digit LCD with a maximum  reading  of 1999
  • LCD size : 67 x 42 mm
  • LCD Angle adjust : yes
  • Polarity Indication : Displayed automatically
  • Over-range : Only "1" disaplayed
  • Low battery indication : displayed
  • Range select : Manual
  • Operation Temperature : 0 derajat C to 40 derajat C, less than 80%
  • Storage Temperature : -10 derajat C to 50 derajat C, less than 85%
  • Battery type : 9V IEC 6F22
  • Weight : 227 g
  • Dimensi : 190 x 90 x 33 mm
     
 • ᴇʟᴇᴄᴛʀɪᴄ ᴄʜᴀɪɴ ꜱᴀᴡ ꜱᴛᴀɴᴅ ᴍᴏʟʟᴀʀ ᴍʟʀ-ᴇᴄꜱ12ᴀ

  Chain Saw Stand
  • Ukuran : 12"
  • Weight : 1.4 kg
  • Dimension : 40 x 14 x 18 cm
 • ᴇʟᴇᴄᴛʀɪᴄ ᴊᴀᴄᴋ ᴡʀᴇɴᴄʜ ᴍᴏʟʟᴀʀ ᴍʟʀ-ᴇᴊᴡ300

    Electric Car Jack
  • Rated DC  : 12 V
  • Maximum electric current : 15 A
  • lifting range : 12 -- 35 cm.
                                   12 - 37 cm (low saddle)                                  12 -- 45 cm.                                  17 - 42 cm (high saddle)
  • Rated weight   :  1000kg ~ 3000kg
  • Weight  :  4.5 kg
  • Dimensi : 385 x 155 x 140 mm
   Electric Impact Wrench
  • Voltage DC : 12 V
  • Input Power : 100w
  • Max. Torque : 480 Nm
  • Weight : 3 kg ( with case )
  • Weight : 1.47 kg
  • Dimesnsi  : 255 x 90 x 160 mm
 • ELECTRIC MULTIFUNCTION SHARPENNER MOLLAR MLR-MS65

  Sharpenner Tools

  • V / Hz / W : 220V / 50Hz / 65W
  • RPM : 6700r/min
  • Weight : 1.6kg
  • Dimension : 190 x 150 x 140mm
  • Diameter stone  : 51mm
  • Diameter Drill Capacity : 3-13mm

  Video mengenai Electric Shapenner Multifunction / MLR-MS65 ;

  https://www.youtube.com/watch?v=ibr-gihbp4I
 • SPRAY GUN LISTRIK MOLLAR MLR-ESG450

  Electric Spray Gun

  • V / Hz / W : 230V / 50Hz / 450W
  • Cup Capacity  : 1000 ml
  • Max delivery   : 1200 ml/min
  • Visocisity  :  40 din/ se
  • Weight  : 1.5kg
  • Dimension : 29 x 12 x 30 cm
  Berikut adalah Video mesin electic spray gun mollar / MLR-ESG450 ; https://www.youtube.com/watch?v=dfGY7k2WDy0    
 • ELECTRIC STAPLE GUN MOLLAR MLR-ESTGF10022J

  Electric Staple Gun Tools
  • V / Hz / W : 220V / 50Hz / 1800W
  • Max. Capacity   : 100pcs
  • Use 20 Gauge Nails from : 10-22mm
  • Weight : 1.6kg
  • Dimension : 23 x 6 x 24cm
  • abs plastic body
  Video Tentang Electric Staple Gun Mollar MLR-ESTGF1022J; https://www.youtube.com/watch?v=Q8cEjdcONIc&t=1s
 • FINISHING SANDER MOLLAR MLR-S9035

  Finishing Machine
  • - V / Hz / W : 230V / 50Hz / 160W
  • - RPM : 10.000 RPM
  • - Pad size : 95x185 mm
  • - Weight : 1,5 kg
  • - Dimension : 25,5 x 9 x 18,5 cm
  • - Medium Duty
   
 • HOT AIR GUN XENON XN-HG800

  Hot Air Gun Mollar 1600W 300˚ - 500˚C
  • V / Hz / W : 220V / 50Hz / 1600W
  • Berbobot ringan dan enak dipaka
  • Blow Speed : 300-500L/min
  • Air temperature : 380˚ - 500˚C
  • Weight : 0,7kg
  • Dimension : 24 x 7 x 21cm
  • Ceramic core menjaga heathing element agar lebih awet
  • Dilengkapi Thermo-couple control untuk menjaga suhu yang tepat
  • Dilengkapi koper dan perlengkapan Hotgun yang lainnya
  • Spareparts tersedia lengkap
  Video Tentang Hot Air Gun Xenon HG1600 ; https://www.youtube.com/watch?v=0mGqJwdtNsI
 • HOT AIR GUN XENON XN-HG800

  Hot Air Gun Mollar 600/800W 380˚ - 500˚C
  • V / Hz / W : 220V / 50Hz / 600/800W
  • Berbobot ringan dan enak dipaka
  • Blow Speed : 300-500L/min
  • Air temperature : 380˚ - 500˚C
  •  Weight : 0,7kg
  • Dimension : 24 x 7 x 21cm
  • Ceramic core menjaga heathing element agar lebih awet
  • Dilengkapi Thermo-couple control untuk menjaga suhu yang tepat
  • Dilengkapi koper dan perlengkapan Hotgun yang lainnya
  • Spareparts tersedia lengkap
  Video Tentang Hot Air Gun Xenon HG800 ; https://www.youtube.com/watch?v=ryHFzKd0-ec
 • ʙᴏʀ ɪᴍᴘᴀᴄ / ᴘᴜᴋᴜʟ ᴍᴏʟʟᴀʀ ᴍʟʀ-ɪᴅ005 / ɪᴅ500

  Impac Drill Mollar 13mm Var. Speed
  • V / Hz / W : 220V / 50Hz / 500W
  • RPM : 0-2500 RPM
  • Left and right rotation
  • Maximum drilling dia. : Concrete(Beton): 13mm, Wood(Kayu): 20mm, Steel(Besi): 10mm
  • Heavy Duty
  • Weight : 1,8kg
  • Dimension : 28 x 15,5 x 17 cm
 • JIGSAW LASER LIGHT + VARIABLE SPEED MOLLAR MLRJS650

  Jig Saw Mollar 65mm Var. Speed + Laser
  • V / Hz / W : 220V / 50Hz / 650W
  • RPM : 0-3000 RPM Var. Speed
  • Kapasitas maximum memotong: Wood (Kayu): 65mm, Steel (Besi): 8mm
  •  Jig Saw  yang tergolong baru, dengan pendulum untuk memotong lebih cepat saat pisau bergerak
  • Weight : 2 kg
  • Dimension : 23 x 7 x 21 cm 
  • Heavy Duty
  Berikut adalah video tentang mesin Jigsaw Mollar / MLR-JS650 ;  https://www.youtube.com/watch?v=UYsa5vCiPEY  
 • ᴍɪɴɪ ɢʀɪɴᴅᴇʀ ᴍᴏʟʟᴀʀ ᴍʟʀ-ᴍɢ005ʙ

  Mini Grinder Mollar 40pcs/set
  • V / Hz / W : 230 V/ 50Hz /135 W
  • RPM : 8000 - 33000 /min
  • Chuck Size : 0,8 - 3,2 mm
  • Size blister : 16,5 x 34,4 mm
  • Weight : 758 g
  • Dimension : 225 x 47 x 58 mm
  • Packing mold case blister
     
 • MINI GRINDER MOLLAR MLR-MG005F

  Mini Grinder Mollar 40pcs/set

  • V / Hz / W : 230V / 50Hz / 130 W
  • RPM : 10000 - 32000 RPM
  • Packing Blow Mold Case Plastik
  • Kapasitas collet 3.2 mm
  • Dilengkapi dengan Flexible Grinder berkapasitas collet 3.2mm
  • Light Duty
  • Dimension : 224 x 45 x 55mm
  • Weight : 725 g
  • Dilengkapi dengan grinding bits
  • Spareparts tersedia lengkap
   
Go to Top