ꜱᴘʀᴀʏ ɢᴜɴ ʟɪꜱᴛʀɪᴋ ᴍᴏʟʟᴀʀ ᴍʟʀ-ᴇꜱɢ350

Electric Spray

  • V / Hz / W : 230V / 50Hz / 350W

  • Cup Capacity : 800 ml

  • Max delivery : 180 ml/min

  • Hose : 1.5 m

  • Weight : 2 kg
  • Dimension : 34 x 22 x 18 cm

#Berikut adalah gambar part mesin electic spray gun mollar /  ESG350 ;