ɢᴇʀɢᴀᴊɪ ᴄɪʀᴄᴜʟᴀʀ ꜱᴀᴡ ᴍᴏʟʟᴀʀ ᴍʟʀ-ᴄꜱ185

 

Circular Saw Mollar 185mm

  • V / Hz / W : 220V / 50Hz / 950 W
  • RPM : 4500 RPM
  • Dia. of wheel : 185 mm
  • Weight  : 3.4 Kg
  • Dimension : 26 x 23,5 x 16 cm
  • Kapasitas memotong : 90˚.55mm di 45˚.32mm
  • Spareparts tersedia lengkap